Algemene ledenvergadering

Op maandag 21 maart 2022 hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden in ons clubhuis. De vergadering was uitstekend bezocht. Tijdens de vergadering werd bestuurslid Marian de With in de bloemen gezet. Ze heeft negen jaar het secretariaat voor haar rekening genomen en treedt nu als bestuurslid terug. Ze geeft het stokje over aan Jacqueline Cornelissen die door de vergadering met algemene stemmen als nieuw bestuurslid werd gekozen.

bloemen voor Marian

Marian blijft de ledenadminstratie doen en blijft ook actief lid van de T.C.

Bedankt, Marian!

 


Terug naar Startpagina